mensenwerkers

mensenwerkers · 17. februari 2021
Waarom ben jij een praktijk begonnen?
Tot ik op een dag in de spiegel keek en begreep dat mijn leed, leidde tot kennis en ervaring en me gemaakt heeft tot wat ik nu ben! En daar ben ik trots op!